Bilimsel Kurul

Dernek Yönetim Kurulu
Başkan Fahri Erdoğan
Önceki Başkan Bülent Erdemli
2. Başkan Bülent Atilla
Genel Sekreter Burak Beksaç
Sayman Kerem Başarır
Üyeler
Ertuğrul Şener
Aykın Şimşek
Çağatay Uluçay
Baransel Saygı
Çetin Işık
İris